Løbsregler

Deltagelse sker på eget ansvar, og færdselsreglerne skal overholdes. Der skal passes på naturen, så derfor skal affald i de opstillede affaldsspande mm. Dette er den enkelte løbers ansvar. Der løbes efter klub 100 halvmarathon kriterier.

https://klub100halvmarathon.dk/index.php/regler-for-klub-100-halv/

Tidstagning.: Løbet er et cannonball, og man er selv ansvarlig for tidtagning, og uret må ikke stoppes under løbet. Uret må ikke stoppes under toiletbesøg og forplejning. Autostop skal være slået fra på uret.

Forplejning.: Der er velforsynet depot ved start/mål.

Toilet.: Der er toilet ved start/mål.

Pris.: 80 kr. for halvmarathon men der vil af og til også blive slået gratis løb op.

Betaling: Mobilepay til 7883NM (UPtown Cannonball Esbjerg). Ved aflysning af selve løbet tilbagebetales beløbet, ellers ikke. Der løbes på eget ansvar.

Medalje.: Til alle der gennemfører, diplom findes under fanebladet diplomer.